داروخانه ها :

 

گروه رادین مدتهاست در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون و بازسازی و احداث داروخانه ها ، همچنین اخذ مجوز های مربوطه ، فعالیت نموده و همچنین در ارتباط با پروژه های ساخت و نصب شلف های قابل دسترس عموم مراجعه کنندگان در داروخانه ها با شرکت های محصولات محافظت پوستی همکاری می نماید .